CONTRAFOC PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS - Mantenidor Autoritzat Núm. 43/21533
CMD-502 Central monòxid 2 zones

CMD-502 Central monòxid 2 zones

El sistema de detecció de Monòxid de Carboni Detnov CMD-502 ha estat dissenyat per a la seva aplicació en aparcaments de vehicles on es puguin acumular concentracions de CO. Aquest sistema està certificat segons la norma UNE 23300: 1984 complint amb els requisits del Reial Decret 2367/1985 i amb el Codi Tècnic d'Edificació.

Solicitar més informació

Més informació

El sistema de detecció de Monòxid de Carboni Detnov CMD-502 ha estat dissenyat per a la seva aplicació en aparcaments de vehicles on es puguin acumular concentracions de CO. Aquest sistema està certificat segons la norma UNE 23300: 1984 complint amb els requisits del Reial Decret 2367/1985 i amb el Codi Tècnic d'Edificació.

Cada mòdul de zona disposa d'un display on es mostra la concentració de monòxid de la zona, en cada un d'ells es permet controlar de forma manual o automàtica el grup de renovació d'aire, dins el control automàtic, permet el mode de funcionament de "Automàtic Avançat", amb aquest, s'aconsegueix una reducció del consum energètic del sistema, per a això s'apliquen algoritmes de decisió de l'activació de les sortides de renovació de l'aire, tenint en consideració la mesura independent de cada detector instal·lat en el mòdul de zona.

Cada mòdul de zona permet la connexió de fins a 32 detectors Detnov DMD-500 o Sr. MDP-500. La connexió dels detectors a l'mòdul és a través de 2 fils, els detectors poden ser distribuïts al llarg de 2.000 metres de longitud i cada detector cobreix els 200 m2 de superfície que defineix com a màxim la normativa actual

El Sistema CMD-502 a través de la targeta opcional TRMD-500 ens permet controlar un regulador de velocitat, per tal de reduir el consum energètic i el nivell acústic dels motors que formen el grup de renovació de l'aire de la instal·lació.

Aquest sistema també disposa d'un programari SCADA que juntament amb la targeta opcional TRMD-501 permet tenir el control del sistema de forma remota.