Extintors, protecció, detecció de incendis
i senyalització. CONTRAFOC - AmpostaDetecció i protecció contra incendis i gas.

  • REVISIONS ANUALS
  • RECÀRREGUES
  • RETIMBRATGE
  • VENDA D'EXTINTORS
  • SISTEMES PREVENTIUS
  • PORTES TALLAFOCS
  • IGNIFUGACIONS, ETC.
  • SISTEMES DE DETECCIÓ D'INCENDIS
  • EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
  • MATERIAL DE PROTECCIÓ LABORAL
DETECTORS I PROTECTORS CONTRA INCENDIS
Detectors Sirenes
kl731 kl731ab as367 pa25-3l
Polsador Central de detecció d'incendis
kal455e dm7 ksa701 nk704
 
DETECTORS I PROTECTORS CONTRA GAS (MONÒXID)
Detector de monòxid Central de detecció de monòxid
km170 kmd300 km304 km260-1